Senin, 03 Oktober 2011

1 Kumpulan soal

Usaha dan Energi1. Satuan energi dalam SI adalah . . . .
a. dyne
b. joule
c. newton
d. watt

2. Jika kita menyalakan kipas angin maka terjadi perubahan energi dari . . . .
a. energi listrik menjadi energi panas
b. energi listrik menjadi energi kimia
c. energi listrik menjadi energi gerak
d. energi panas menjadi energi listrik

3. Energi yang tersimpan dalam makanan adalah energi . . . .
a. kimia
b. gerak
c. cahaya
d. bunyi

4. Mobil balap A bergerak lebih lambat daripada mobil balap B. Jika mA = mB maka energi kinetik mobil balap A . . . .
a. lebih kecil daripada energi kinetik mobil balap B
b. lebih besar daripada energi kinetik mobil balap B
c. sama dengan energi kinetik mobil balap B
d. berubah-ubah

5. Benda A dan B bermassa sama. Jika benda A berada pada tempat yang lebih tinggi dari B maka . . . .
a. Ep A = Ep B
b. Ep A lebih besar dari Ep B 
c. Ep A lebih kecil dari Ep B
d. Ep A = 0

6. Sebuah mobil bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 20 m/s. Energi kinetic mobil adalah . . . .
a. 2.000.000 J
b. 200.000 J
c. 20.000 J
d. 2.000 J

7. Sebuah bola berada pada ketinggian 2 m. Jika massa bola 0,25 kg dan percepatan gravitasi di tempat itu 10 m/s^2, besar energi potensial bola adalah . . . .
a. 2 J
b. 3 J
c. 4 J
d. 5 J

8. Seorang anak mendorong tembok, usaha yang dilakukan anak tersebut adalah . . . .
a. tetap
b. berubah-ubah
c. 0
d. 0,5 J

9. Untuk mencari besarnya usaha dapat dicari dengan persamaan . . . .
a. W = F – s
b. W = F + s
c. W = F . s
d. W = F . 2s

10. Andi melakukan usaha untuk mengangkat karung beras sebesar 250 J dalam waktu 125 sekon. Besar daya Andi adalah . . . .
a. 1 watt
b. 1,5 watt
c. 2 watt
d. 2,5 watt1. Hukum I Newton dikenal sebagai hukum . . . .
a. kekekalan
b. kelembaman
c. aksi-reaksi
d. keseimbangan

2. Benda akan cenderung tetap diam atau bergerak jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan . . . .
a. nol
b. 1
c. 2
d. 3

3. Jika kita berada di dalam bus yang sedang berjalan, tiba-tiba direm maka badan kita akan terdorong . . . .
a. ke samping
b. ke bawah
c. ke depan
d. ke belakang

4. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan 4 m/s^2. Jika massa mobil 1.500 kg, besar gaya yang bekerja pada mobil adalah . . . .
a. 375 N
b. 750 N
c. 1.500 N
d. 6.000 N

5. Sebuah balok bermassa 2 kg didorong dengan gaya 2,5 newton. Besar percepatan balok adalah . . . .
a. 1 m/s^2
b. 1,25 m/s^2
c. 1,5 m/s^2
d. 2 m/s^2

6. Seorang anak melempar bola dengan gaya 3 N sehingga bola bergerak dengan percepatan 3 m/s^2. Massa bola yang dilempar adalah . . . .
a. 1 kg
b. 2 kg
c. 3 kg
d. 4 kg

7. Hukum III Newton dikenal dengan hukum . . . .
a. kelembaman
b. aksi-reaksi
c. kesetimbangan
d. Pascal

8. Berikut ini yang bukan merupakan syarat aksi-reaksi adalah . . . .
a. besarnya gaya sama
b. arah gaya berlawanan
c. gayanya searah
d. terjadi pada dua benda1:00 AM

1. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini.
(1) busur direntangkan
(2) karet ditarik
(3) per ditekan
(4) jarum kompas bergerak
Dari peristiwa-peristiwa di atas yang menimbulkan gaya pegas adalah . . . .
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (2), dan (4)
c. (1), (3), dan (4)
d. (2), (3), dan (4)

2. Satuan gaya dalam SI adalah . . . .
a. newton
b. joule
c. kg.m/s
d. pascal

3. Resultan dua gaya yang segaris dan searah sama dengan . . . .
a. jumlah kedua gaya itu
b. selisih kedua gaya itu
c. perkalian kedua gaya itu
d. pembagian kedua gaya itu

4. Sebuah benda akan berada dalam keadaan setimbang apabila dua buah gaya yang bekerja pada benda . . .
a. sama besar dan searah
b. sama besar dan berlawanan arah
c. tidak sama besar dan searah
d. tidak sama besar dan berlawanan arah

5. Jika suatu benda dibawa ke atas bukit maka beratnya . . . sedangkan massanya . . . .
a. semakin besar, tetap
b. semakin kecil, tetap
c. tetap, semakin besar
d. tetap, semakin kecil

6. Seorang astronaut memiliki berat 750 N ketika ditimbang di bumi. Jika percepatan gravitasi bulan 1/6 kali percepatan gravitasi bumi maka berat astronaut ketika di bulan . . . .
a. 900 N
b. 400 N
c. 150 N
d. 125 N

7. Di bawah ini yang termasuk gaya tak sentuh adalah . . . .
a. gaya gesek
b. gaya gravitasi bumi
c. gaya kerbau menarik bajak
d. gaya anak mengangkat kursi

8. Gaya gravitasi di permukaan bulan besarnya seperenam kali gaya gravitasi bumi. Dengan demikian, berat benda di permukaan bulan jika massa benda 6 kg dan percepatan gravitasi bumi 9,8 m/s^2 adalah . . . .
a. 58,8 newton
b. 15,8 newton
c. 9,8 newton
d. 3,8 newton

9. Berat suatu benda 3,4 N. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 m/s^2 maka besar massa benda tersebut adalah . . . .
a. 0,34 gram
b. 3,4 gram
c. 34 gram
d. 340 gram1:00 AM

1. Lensa pada mikroskop yang letaknya dekat dengan mata pengamat dinamakan lensa ….
a. objektif
b. okuler
c. kondensor
d. reflektor

2. Mikroskop yang memiliki dua lensa okuler dinamakan mikroskop ….
a. cahaya
b. monokuler
c. binokuler
d. elektron

3. Bagian mikroskop yang menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif adalah ....
a. revolver
b. tubus
c. pemutar halus
d. lensa kondensor

4. Apabila di ruang pengamatan kurang cahaya, maka sebaiknya digunakan cermin ….
a. datar
b. cekung
c. cembung
d. ganda

5. Jika akan melihat fokus pengamatan pada mikroskop, lebih dahulu menggunakan lensa
objektif yang memiliki perbesaran ....
a. lemah
b. sedang
c. kuat
d. paling kuat

6. Jika pada perbesaran tertentu bayangan tidak terlihat jelas, maka untuk mengatur dan
memperjelas bayangan digunakan ….
a. pemutar revolver
b. pemutar kasar
c. pemutar halus
d. diafragma besar

7. Jika saat pengamatan kita menggunakan lensa okuler perbesaran 10x dan lensa objektif perbesaran 40x, maka perbesaran bayangan yang terlihat dibanding objek yang sesungguhnya adalah ….
a. 10x
b. 30x
c. 50x
d. 400x

8. Sifat bayangan yang dibentuk oleh mikroskop adalah ….
a. terbalik, maya, diperbesar
b. terbalik, nyata, diperbesar
c. lurus, maya, diperbesar
d. lurus, nyata, diperbesar

9. Posisi penyimpanan mikroskop yang benar adalah ....
a. diafragma dalam keadaan terbuka
b. lensa kondensor pada posisi naik
c. lensa objektif dan lensa okuler dilepas dan disimpan
d. cermin tidak dihadapkan secara langsung pada arah cahaya

10. Apakah nama alat yang digunakan untuk mengambil air yang akan diteteskan pada objek pengamatan digunakan alat ....
a. jarum preparat
b. tisu atau kertas penghisap
c. pipet
d. kapas1:00 AM

1. Jika suatu benda bergerak maka ….
a. kedudukan benda dan titik acuan tidak berubah
b. kedudukan benda dan titik acuan tetap
c. kedudukan benda tetap terhadap titik acuan
d. kedudukan benda berubah terhadap titik acuan

2. Ketika kita naik kereta api yang sedang berjalan maka pohon-pohon seolah–olah bergerak. Gerakan pohon tersebut disebut .…
a. gerak relatif
b. gerak semu
c. gerak lurus
d. gerak ganda

3. Benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap disebut ....
a. gerak lurus beraturan
b. gerak dipercepat beraturan
c. gerak lurus tidak beraturan
d. gerak diperlambat beraturan

4. Resti berjalan 6 meter ke barat, kemudian 8 meter ke selatan. Besarnya perpindahan Resti adalah ....
a. 2 m
b. 14 m
c. 10 m
d. 14 m

5. Besaran yang menyatakan besarnya jarak perpindahan tiap satuan waktu adalah ….
a. kecepatan
b. percepatan
c. jarak
d. gerak

6. Satuan kecepatan dalam SI adalah ….
a. ms
b. detik
c. km/jam
d. m/s

7. Benda yang bergerak lurus beraturan mempunyai .…
a. percepatan
b. kecepatan berbeda
c. kecepatan tetap
d. waktu tetap

8. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan suatu benda adalah ….
a. voltmeter
b. hydrometer
c. speedoracer
d. speedometer

9. Eko mengendarai sepeda motor menempuh jarak 108 km dalam waktu 2 jam, maka
kecepatannya adalah … m/s.
a. 110
b. 60
c. 54
d. 15

10. Budi pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah 1,8 km dan kecepatan sepedanya konstan sebesar 3 m/s. Jika masuk sekolah jam 07.00, paling lambat Budi harus berangkat ke sekolah pukul ….
a. 06.54
b. 06.45
c. 06.30
d. 06.50

11. Berikut ini termasuk gerak dipercepat, kecuali ....
a. sebuah mangga jatuh
b. meluncur di bidang miring
c. sebuah batu dilempar ke atas
d. benda jatuh bebas

12. Sebuah benda mula-mula diam kemudian dipercepat 3 m/s^2. Setelah 5 detik kecepatannya menjadi … m/s.
a. 0,6
b. 1,67
c. 2
d. 15

13. Benda mula-mula diam, kemudian dipercepat 0,4 m/s^2. Jarak yang ditempuh benda ... m.
a. 1
b. 2
c. 5
d. 10

14. Sebuah kelereng bergerak dari keadaan diam. Setelah 8 sekon kecepatannya menjadi 9,6 m/s. Percepatan kelereng sebesar … m/s^2.
a. 76
b. 7,7
c 12
d. 1,2

15. Sebuah mobil berjalan 20 m/s direm hingga berhenti dalam waktu 4 detik. Jarak yang ditempuh selama pengereman adalah … meter.
a. 5
b. 20
c. 40
d. 80
1:00 AM

1. Salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena ada perbedaan suhu disebut ....
a. kalorimeter
b. kalor 
c. kalori
d. penguapan

2. Satu kalori ialah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan ....
a. 1 gram air
b. 1 gram air sehingga suhunya naik 1°C dengan tekanan udara luar 76 cmHg
c. 1 kg air sehingga suhunya naik 1°C dengan tekanan udara luar 76 cmHg
d. 1 g air sehingga suhunya naik 14, 5°C—15,5°C dengan tekanan udara luar 76 cmHg

3. Benda yang diberi kalor akan mengalami ....
a. pasti perubahan suhu dan wujud zat
b. perubahan suhu saja
c. perubahan wujud saja
d. bisa perubahan wujud atau perubahan suhu

4. Pernyataan berikut yang tepat adalah ....
a. kalor yang diperlukan air dan minyak goreng sama banyaknya untuk kenaikan suhu yang berbeda
b. kalor yang diperlukan air lebih banyak dibandingkan dengan minyak goreng pada kenaikan suhu yang sama
c. kalor yang diperlukan air lebih banyak dibandingkan dengan minyak goreng pada kenaikan suhu yang  berbeda
d. kalor yang diperlukan minyak goreng lebih banyak daripada air pada kenaikan suhu yang sama

5. Air bermassa 100 gram suhu mula-mula 30°C dipanasi hingga suhunya 100°C. Jika kalor jenis air 1  kal/g°C maka besarnya kalor yang diperlukan adalah ... kal.
a. 3000
b. 7000 
c. 10000
d. 13000

6. Alkohol sebanyak 1 kg bersuhu 10°C diberi kalor sebesar 24 kJ. Jika kalor jenis alkohol sebesar 2400 J/kg°C. Maka suhu akhir alkohol adalah ... °C
a. 10
b. 20 
c. 30
d. 40

7. Pinsip kerja lemari es yaitu ....
a. pengambilan kalor dari benda secara terus menerus dengan bantuan freon
b. pengambilan kalor dari benda sampai freon habis
c. penambahan kalor benda secara terus menerus dengan bantuan freon
d. penambahan kalor ke benda melalui freon dari suhu 0°C—40°C air membeku menjadi es

8. Sepotong es akan dipanaskan sampai menimbulkan uap untuk membuktikan ....
a. adanya kalor pada benda
b. kalor dapat mengubah wujud zat
c. kalor dapat pindah ke benda
d. adanya perpindahan kalor pada setiap zat

9. Air dimasukkan ke lemari es untuk diambil kalornya hingga terbentuk es yang padat disebut ....
a. mengembun
b. menguap
c. menyublim
d. membeku

10. Air diberi kalor sehingga air itu menampakkan gelembung-gelembung air. Peristiwa itu disebut ....
a. memanas
b. mendidih 
c. menguap
d. mencair

11. Titik didih suatu zat akan sama dengan ....
a. titik uap zat lain
b. titik uap zat itu sendiri 
c. titik embun zat lain
d. titik embun zat itu sendiri

12. Banyaknya kalor yang diperlukan selama mendidih bergantung pada ....
a. berat zat dan kalor uap
b. berat jenis zat dan kalor embun 
c. massa zat dan kalor uap
d. massa jenis zat dan kalor embun

13. Sepotong es dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dipanaskan. Es berubah menjadi air. Apabila terus-menerus dipanaskan, air mendidih, dan menguap. Kesimpulan yang benar adalah ....
a. melebur dan menguap memerlukan kalor
b. menguap dan mengembun memerlukan kalor
c. membeku dan melebur memerlukan kalor
d. melebur dan mengembun melepaskan kalor

14. Alkohol atau spiritus yang diteteskan ke kulit menyebabkan kulit terasa dingin. Peristiwa itu termasuk ....
a. penguapan
b. pengembunan 
c. mencair
d. mengkristal

15. Ada beberapa cara mempercepat penguapan seperti berikut, kecuali ....
a. pemanasan atau menaikkan suhu
b. memperluas permukaan atau bidang penguapan
c. meniupkan udara di atas permukaan
d. menambah tekanan di atas permukaan

16. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh ....
a. 1 kg zat cair untuk menguap
b. 1 g zat cair untuk menguap 
c. 1°C zat cair untuk menguap
d. 1 K zat cair untuk menguap

17. Kalor uap sama dengan ...
a. kalor embun
b. kalor didih 
c. kalor embun
d. kalor beku

18. Banyaknya kalor yang diperlukan oleh zat untuk menguap dapat dicari dengan persamaan ....
a. Q = t x U
b. Q = m x U
c. Q = m : U
d. Q = U : m
19. Air 5 kg dipanaskan dari 0°C menjadi 100°C sehingga mendidih dan menguap. Apabila kalor uap air 2,3 × 10^6 J/kg, maka kalor yang dibutuhkan untuk menguap adalah ....
a. 1,15 × 10^9 joule
b. 1,15 × 10^8 joule
c. 1,15 × 10^7 joule
d. 1,15 × 10^6 joule

20. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh ....
a. 1 kg zat padat untuk melebur
b. 1 kg zat cair untuk melebur 
c. 1 kg zat cair untuk melebur
d. 1 kg zat padat yang mencapai suhu 0°C

21. Kalor lebur timbal 25.000 J/kg setelah diberi kalor sebesar 5 × 10^4 J timbal itu melebur. Maka massa timbal itu adalah ....
a. 0,2 kg 
b. 0,5 kg 
c. 2 kg 
d. 5 kg
22. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepas oleh benda pada saat ....
a. suhunya naik atau turun 1°C
b. suhunya tetap pada 1°C 
c. suhunya berubah-ubah tiap 1°C
d. suhunya akan menaik ke 1°C
23. Kapasitas kalor secara matematis dirumuskan sebagai ....
a. H = Q : m
b. H = Q : T
c. H = Q x m
d. H = Q x C

24. Alat yang dapat mengubah wujud zat dari zat cair menjadi gas dan kembali menjadi zat
cair adalah ....
a. lemari es
b. kulkas 
c. Air Conditioner
d. penyulingan
25. Kalor dapat berpindah dengan cara ....
a. konduksi, induksi, dan radiasi
b. konduksi, konveksi, dan radiasi 
c. konduksi, induksi, dan konveksi
d. konveksi, induksi, dan radiasi1:00 AM

1. Apabila suatu benda diberi kalor, maka benda itu akan ....
a. menyusut volumenya
b. pasti berubah wujud
c. pasti bertambah suhunya
d. bisa berubah wujud atau bertambah suhunya

2. Alat berikut ini digunakan untuk mengetahui pemuaian pada zat padat adalah ....
a. barometer
b. termoskop
c. dilatometer
d. Musschenbrock

3. Koefisien muai panjang adalah ....
a. angka yang menunjukkan berkurang panjangnya tiap 1 cm zat bila suhunya naik sebesar 1 °C
b. angka yang menunjukkan bertambah panjangnya tiap 1 cm suatu zat bila suhunya naik sebesar 1 °C
c. angka yang menunjukkan bertambah panjangnya tiap 1 cm suatu zat bila suhunya turun sebesar 1 °C
d. angka yang menunjukkan berkurang panjangnya tiap 1 cm zat bila suhunya tetap pada 1 °C

4. Perhatikan tabel berikut!

Jika panjang benda mula-mula sama dan benda-benda tersebut dipanaskan pada suhu yang sama secara bersamaan, maka logam yang pertambahan panjangnya terbesar adalah ....
a. kuningan
b. tembaga
c. baja
d. kaca

5. Kuningan panjang mula-mula 100 cm dengan koefisien muai panjang 0,000019/°C dipanaskan dari suhu 10 °C sampai 110 °C akan bertambah panjang sebesar ... cm.
a. 0,0038
b. 0,0019
c. 0,19
d. 0,38

6. Sebatang logam panjangnya 50,00 cm pada suhu 10 °C dan 50,05 cm pada suhu 110 °C. Maka koefisien muai panjang baja itu adalah ... / °C.
a. 0,0005
b. 0,00005
c. 0,00005
d. 0,000005

7. Sebatang plat besi berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm pada suhu 10 °C dan koefisien muai panjang logam itu 0,000012 / °C. Maka pada suhu 260 °C luas pelat akan bertambah sebesar ... m^2.
a. 0,0001248
b. 0,001248
c. 1,248
d. 2,248

8. Koefisien muai volume adalah angka yang menunjukkan ....
a. bertambahnya volume setiap 1 cm3 suatu zat bila suhunya turun sebesar 1 K
b. bertambahnya volume setiap 1 cm3 suatu zat bila suhunya naik sebesar 1 °C
c. berkurangnya volume setiap 1 cm3 suatu zat bila suhunya naik sebesar 1 °C
d. berkurangnya volume setiap 2 cm3 suatu zat bila suhunya turun sebesar 1 °C

9. Pernyataan yang benar hubungan antara α, β, dan γ adalah ....


10. Koefisien muai panjang kuningan 0,000019 /°C, maka koefisien muai volume kuningan tersebut adalah ... / °C.
a. 0,000057
b. 0,000038
c. 0,0000095
d. 0,0000019

11. Alat yang digunakan untuk menunjukan pemuaian pada zat cair adalah ....
a. higrometer
b. dilatometer dimasukkan ke air
c. dilatometer berisi air dipanaskan
d. Musschenbrock

12. Zat cair akan lebih cepat memuai daripada zat padat. Hal ini terjadi pada peristiwa....
a. ketika termometer dimasukkan ke dalam air mendidih skalanya bertambah
b. panci yang berisi penuh air akan tumpah ketika air mendidih
c. panci lebih cepat panas daripada air
d. air lebih cepat panas daripada panci

13. Sebuah tangki berisi alkohol sebanyak 1000 cm^3 pada suhu 0 °C dengan koefisien muai volume sebesar 0,00120 /°C. Jika dipanaskan sampai 80 °C pada tekanan tetap, maka volume gas menjadi ... cm^3.
a. 96
b. 904
c. 1096
d. 1120

14. Penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa seperti berikut, kecuali ....
a. pemasangan sambungan rel kereta api
b. pemasangan kaca jendela
c. pengelingan
d. pengeringan pakaian

15. Berikut ini gambar bimetal terbuat dari logam A dan B. Pernyataan yang tidak tepat dari gambar itu yaitu ....
a. koefisien muai panjang logam A lebih kecil dari logam B
b. koefisien muai panjang logam B lebih kecil dari logam A
c. bimetal akan melengkung ke arah logam B bila didinginkan
d. koefisien muai volume logam B lebih kecil dari logam A

1:00 AM

1. Semua yang memiliki massa dan menempati ruang disebut .…
a. massa
b. zat
c. berat
d. gas

2. Di bawah ini termasuk perubahan fisika, kecuali ….
a. penguapan
b. pengembunan
c. pembekuan
d. pembakaran

3. Perubahan wujud yang melepaskan energi adalah .…
a. menguap
b. membeku
c. melebur
d. mencair

4. Perhatikan bagan perubahan wujud zat berikut!

Perubahan wujud yang ditunjukkan nomor 2, 4, dan 6 berturut-turut dinamakan …
a. mencair, menguap, menyublim
b. menguap, menyublim, membeku
c. menyublim, mengembun, membeku
d. mengembun, menyublin, mencair

5. Sebongkah es dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian dipanasi. Perubahan wujud yang mungkin terjadi secara berurutan adalah .…
a. zat cair menjadi zat padat menjadi gas
b. zat cair menjadi gas menjadi zat padat
c. zat padat menjadi zat cair menjadi gas
d. zat padat menjadi gas menjadi zat cair

6. Gaya tarik antara molekul sejenis disebut ….
a. adhesi
b. kapilaritas
c. gravitasi
d. kohesi

7. Berikut ini termasuk kohesi, kecuali ....
a. air dengan air
b. tinta dengan tinta
c. raksa dengan raksa
d. tinta dengan kertas

8. Meniskus cembung terjadi pada keadaan berikut, kecuali ….
a. air di daun talas
b. tetesan air dalam minyak tanah
c. raksa di atas kaca
d. spiritus di dalam tabung reaksi

9. Zat yang tersusun hanya satu atom disebut ….
a. molekul
b. senyawa
c. unsur
d. campuran

10. Sebuah balok berukuran 10 cm x 5 cm x 4 cm bermassa 100 g dimasukkan ke dalam air yang bermassa jenis 1 g/cm^3 maka balok tersebut akan ….
a. melayang
b. tenggelam
c. terapung
d. kadang-kadang tenggelam

11. Berikut ini merupakan contoh kapilaritas, kecuali ....
a. naiknya minyak pada lampu teplok
b. naiknya air dalam tembok pada musim hujan
c. naiknya air tanah ke daun pada tumbuhan
d. naiknya minyak pada lampu petromak

12. Bejana berhubungan yang salah satunya berupa pipa kapiler, bila diisi dengan raksa maka permukaan raksa pada masing-masing bejana yang benar ditunjukkan seperti gambar ....
13. Berikut ini yang termasuk senyawa adalah ….
a. nitrogen
b. udara
c. gula
d. air tanah

14. Nilai perbandingan antara massa dan volume disebut ....
a. kalor jenis
b. massa benda
c. berat jenis
d. massa jenis

15. Pernyataan berikut ini yang benar untuk dua buah benda memiliki massa jenis sama adalah ….
a. massa dan volumenya sama, tetapi jenisnya berbeda
b. massa dan volumenya sama, tetapi wujudnya berbeda
c. massa dan volumenya berbeda, tetapi jenisnya sama
d. massa dan volumenya berbeda, tetapi bentuknya berbeda

16. Suatu zat sejenis mempunyai massa jenis ….
a. sama
b. tidak sama
c. belum tentu sama
d. tergantung volumenya

17. Massa jenis zat 1200 kg/m^3 jika massa benda 2400 kg, maka volumenya sebesar … m^3.
a. 0,02
b. 0,2
c. 2
d. 20

18. Berikut ini yang mempunyai nilai massa jenis terbesar adalah .…
a. massa 20 g, volume 10 cm^3
b. massa 60 g, volume 20 cm^3
c. massa 150 g, volume 30 cm^3
d. massa 60 g, volume 6 cm^3

19. Sebuah gelas ukur diisi air sampai 40 cm^3. Jika sebuah batu massanya 160 g dimasukkan ke dalam gelas tersebut sehingga volume menjadi 80 cm^3. Massa jenis batu sebesar … g/cm^3.
a. 2
b. 4
c. 8,5
d. 17

20. Sebuah kaleng kosong mempunyai massa 500 gram dan volumenya 400 cm^3. Kemudian kaleng diisi dengan minyak sampai penuh dan ditimbang ternyata massa menjadi 820 g. Massa jenis minyak sebesar … g/cm^3.
a. 0,8
b. 8
c. 80
d. 800

1:00 AM

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Besaran yang termasuk besaran pokok adalah ....
a. panjang, gaya, kecepatan
b. panjang, suhu, volume
c. panjang, massa, suhu
d. panjang, massa, luas

2. Berikut yang merupakan kelompok besaran turunan adalah ....
a. gaya, kecepatan, dan panjang
b. massa jenis, massa, dan volume
c. luas, panjang, dan lebar
d. volume, massa jenis, dan gaya

3. Ahmad memiliki massa sebesar 45 kg. Nilai besaran dan satuan dalam pernyataan di atas adalah ....
a. massa
b. 45
c. 45 kg
d. kg

4. Sebuah peti memiliki volume sebesar 3 m^3. Apabila volume balok tersebut dinyatakan dalam cm^3, besar volume balok tersebut adalah ....
a. 3 . 10^3 cm^3
b. 3 . 10^4 cm^3
c. 3 . 10^5 cm^3
d. 3 . 10^6 cm^3

5. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai yang terukur pada alat tersebut adalah ....
a. 6,33 mm
b. 6,30 mm
c. 6,73 mm
d. 6,13 mm

6. Alat ukur yang paling tepat digunakan untuk mengukur waktu seorang pelari adalah ....
a. arloji
b. jam
c. stopwatch
d. meteran

7. Massa suatu benda dapat diukur dengan menggunakan alat ukur ....
a. pita ukur
b. neraca
c. jangka sorong
d. mikrometer sekrup

8. Sebuah benda yang tidak beraturan diukur oleh gelas ukur, seperti pada gambar berikut.
Volume benda tidak beraturan tersebut adalah ....
a. 20 mL
b. 30 mL
c. 40 mL
d. 50 mL

9. Untuk mengukur diameter pensil, sebaiknya menggunakan alat ukur ....
a. jangka sorong
b. mistar
c. mikrometer sekrup
d. meteran

10. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui suhu badan adalah ....
a. termometer
b. stopwatch
c. neraca Ohaus
d. jangka sorong

11. Jenis cairan yang biasa digunakan sebagai pengisi termometer adalah ....
a. minyak atau air
b. air atau raksa
c. raksa atau alkohol
d. air atau alkohol

12. Suhu titik didih air murni pada tekanan 1 atm jika dinyatakan dalam skala Kelvin adalah ....
a. 100 K
b. 173 K
c. 212 K
d. 373 K

13. Termometer Fahrenheit menunjukkan angka yang sama dengan dua kali angka yang ditunjukkan oleh termometer Celsius pada suhu ....
a. 20°C
b. 40°C
c. 80°C
d. 160°C

14. Selisih antara dua suhu adalah 400°C. Selisih kedua suhu ini dalam skala Kelvin adalah ....
a. 127 K
b. 227 K
c. 400 K
d. 673 K

15. 40°R sama dengan … °C.
a. 32
b. 40
c. 50
d. 60

1 komentar:

NasymirahMirah mengatakan...

Ngk ada yg nyambung sama soalannya

Posting Komentar